Avís legal mail

Aquest missatge i els fitxers annexos contenen informació privada i estrictament confidencial. Si el seu receptor no és la persona destinatària del present missatge, no està autoritzada a llegir-lo, retenir-lo o difondre’l. Virus: Tot i que hem pres mesures per assegurar-nos que aquest correu electrònic i els seus adjunts estan lliures de virus, li recomanem que a efectes de mantenir bones pràctiques de seguretat, el receptor ha d’assegurar-se que aquest correu i els seus fitxers adjunts estan lliures de virus.